Welke versterking kies jij? Een werknemer, freelancer of toch een team?

team freelancer of werknemer

Als ondernemer wil je natuurlijk de beste mensen aantrekken om jouw bedrijf te versterken. Maar zoek je dan een expert om in loondienst te nemen? Of ga je toch liever voor de flexibiliteit van een freelancer? Misschien ben je juist wel op zoek naar een heel virtueel team waarin iedereen zijn eigen expertise heeft waardoor altijd de juiste persoon op de juiste taak wordt gezet. Alle drie de opties hebben voor- en nadelen. Die zetten we graag even voor je op een rij waarbij we ook ingaan op de verschillende juridische aspecten die komen kijken bij het in de arm nemen van extra werkkrachten.

Voordelen van een freelancer

Freelancer werknemer of team kiezen

Het grootste voordeel van een freelancer is natuurlijk de flexibiliteit die zowel de freelancer zelf en jij als opdrachtgever hebben. Dat betekent dat jij als opdrachtgever weinig verplichtingen hebt. Op een freelancer is het arbeidsrecht namelijk niet van toepassing waardoor een freelancer geen recht heeft op een vast salaris en geen beroep kan doen op de ontslagbescherming. Bovendien is de freelancer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen werkplek, alle regels rondom de arbo-wetgeving en alle benodigde verzekeringen. Jij hoeft je dus geen zorgen te maken over extra belastingen, premies, vakantietoeslagen, een dertiende maand of dat je loon bij ziekte hoeft te betalen. Een freelancer kun je dus makkelijk inhuren voor één of twee klussen om vervolgens weer afscheid van elkaar te nemen.

Daarnaast is een freelancer zelf ook ondernemer, wat betekent dat hij of zij jouw positie beter zal begrijpen. Hij of zij is een expert in het werkgebied waarin ze opereren, net zoals jij de beste persoon bent om jouw bedrijf te runnen. 

Nadelen van een freelancer

Freelancer werknemer of team kiezen

‘Elk voordeel heb z’n nadeel’ is een uitspraak die we allemaal wel kennen en die ook in dit geval geldt. Hoewel een freelancer een echte expert in zijn vak is, en je hem vaak op een korte termijn kunt inhuren, zal deze ook andere opdrachtgevers hebben waardoor de toewijding aan één opdrachtgever vaak minder kan zijn dan wanneer je bijvoorbeeld een werknemer in dienst neemt. Zeker als je met een team werkt zal je merken dat een freelancer sneller “afwezig” is omdat hij zich ook andere klanten bezig moet houden. Wil je dat een freelancer soepel meedraait in je team, dan moet je hier dus meer efforts in steken dan je wellicht vooraf verwacht had.

Daarbij hanteert de freelancer een hoger uurtarief dan dat je voor een werknemer kwijt bent. De freelancer moet immers de kosten die jij bespaart bij het inhuren, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw, zelf betalen. Ook moet hij tijd steken in acquisitie en geld opzij zetten voor de momenten dat er geen opdrachten zijn. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat er onduidelijkheden ontstaan wanneer je de factuur krijgt. Misschien heeft de freelancer wel tijd besteed aan zaken die jij niet gevraagd hebt, of misschien werd niet opgeleverd wat je verwachtte. 

De freelancer moet de opdracht die jij uitbesteed zelfstandig en zonder toezicht kunnen uitvoeren. Kan de freelancer dit niet, dan ziet de Belastingdienst dit als een verkapt dienstverband. Als gevolg daarvan kan dit resulteren in een naheffing van de niet-betaalde loonbelasting en sociale premies en je kunt zelfs een boete krijgen. Als opdrachtgever kun je dus vrij weinig invloed uitoefenen op de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat een product dat gemaakt is, behoort onder het intellectuele eigendom van de freelancer tenzij je hier aparte afspraken over gemaakt hebt. Ook een concurrentiebeding is met een freelancer lastiger overeen te komen. Hiervoor is wettelijk namelijk niets geregeld en als het zo ver komt zal dit door de rechter getoetst worden aan de hand van de “redelijkheid en billijkheid” uit artikel 6:248 BW. Je moet er bovendien rekening mee houden dat een concurrentiebeding in een overeenkomst van opdracht gezien kan worden als een aanwijzing voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dat wil je juist voorkomen zoals je eerder al las. Hetzelfde geldt overigens ook voor een relatiebeding.

Bij dit soort problemen is het echter de vraag of je het zo ver uit de hand laat lopen dat zoiets als dit door een rechter beoordeeld moet worden. Er zijn maar weinig situaties waarbij je er werkelijk beter van kan worden. En het kost je enorm veel negatieve energie.

Voor en nadelen op een rij:

Voordelen freelancer
Nadelen freelancer
VoordelenNadelen
Flexibele werkrelatieMinder groot commitment
Weinig verantwoordelijkhedenHoger uurtarief
Expert in vakgebiedWeinig invloed op de wijze van uitvoering
Wederzijds begrip als ondernemer zijndeProduct is intellectueel eigendom van de freelancer
Meer efforts nodig voor het soepel meedraaien in een team

De voordelen van een werknemer

Freelancer werknemer of team kiezen

Misschien wil je liever iemand inhuren voor de langere termijn. Dan kun je er dus voor kiezen om een werknemer in dienst te nemen. Wanneer je genoeg werk hebt en genoeg omzet maakt om deze werknemer te betalen, kan dit een goede keuze zijn.

Voor deze werknemer ben jij hoogstwaarschijnlijk de enige werkgever, waardoor er een grotere commitment ontstaat tussen werknemer en werkgever. Hierdoor ontstaat er ook een natuurlijke gezagsverhouding waarbij je meer invloed hebt op het werkproces. Het is hierdoor ook makkelijker om een werknemer mee te laten draaien in een team.

Voor wat betreft de kennis van jouw werknemer, daar heb je meer invloed op en kun je bijsturen met opleidingen. Hiermee investeer je in de waarde van je werknemer maar ook in de verbinding tussen jou als werkgever en de werknemer.

Als werkgever ben je beschermd tegen elke vorm van concurrentie door een concurrentiebeding te laten opnemen in de arbeidsovereenkomst. In artikel 7:653 BW staat precies geregeld wat wel en niet is vereist om rechtsgeldig een concurrentiebeding met je werknemer overeen te komen. 

Ook het auteursrecht is anders geregeld, anders dan bij een freelancer is er met een werknemer sprake van zogenaamd werkgeversauteursrecht. Dit betekend dat het auteursrecht per definitie toe komt aan de werkgever voor de uitgevoerde opdrachten door je werknemer. 

En we noemden het al als een nadeel bij de freelancer, wat het een voordeel van de werknemer maakt: met een werknemer heb je lagere arbeidskosten. Maar daar tegenover staat dan je meer verantwoordelijkheden krijgt en meer moet regelen.

Nadelen van een werknemer

Freelancer werknemer of team kiezen

Er zijn verschillende risico’s en verantwoordelijkheden die naar de werkgever verschuiven bij het in dienst nemen van een werknemer. Je betaalt loonbelasting, sociale verzekeringspremies, vakantietoeslag, ziekengeld en wellicht een dertiende maand. En mocht je met tijdelijke contracten gaan werken, bedenk je dan dat met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) je voor tijdelijke werknemers 5% meer WW-premie moet betalen dan voor werknemers met een vast contract.

Als werkgever is het verstandig om je voor de nodige situaties te verzekeren. Zo kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die een werknemer toebrengt aan (de spullen van) een klant of opdrachtgever. Maar ook voor ziekte is het verstandig je te verzekeren.

Dan zijn er nog de veel besproken Arbo regels. Dit zijn dingen waar je je echt niet op moet verkijken. Bij kleine teams zien we dat dit soort verplichtingen niet serieus opgepakt worden en een probleem worden als het te laat is.

Je moet voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), waaruit bijvoorbeeld ook de verplichting voort komt voor het opstellen van een zogenaamd risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) (artikel 5 Arbowet). Let wel even op, dit geldt ook bij plaatsonafhankelijk werken zoals tegenwoordig vaak het geval is. In het geval van thuiswerken moet je er als werkgever ook voor zorgdragen dat je werknemer beschikt over een werkplek die voldoet aan de Arbowet. Er zijn wel verschillen tussen de verplichtingen bij thuiswerken en plaatsonafhankelijk werken, doe dus goed onderzoek naar jouw situatie en zorg voor duidelijkheid naar je werknemers. Communicatie is hierbij niet alleen een vereiste, maar ook de sleutel tot een goede en veilige samenwerking!

Bij het in dienst hebben van een werknemer komen ook nog een paar andere zaken kijken. Zo heb je bijvoorbeeld extra administratief werk. Denk daarbij aan de loonadministratie en het bijhouden van een personeelsdossier. Je moet aandacht besteden aan evaluatiegesprekken, ontwikkel plannen, het verlengen van de arbeidsovereenkomst en meer.

Dan zijn er nog een aantal belangrijke risico punten die we willen benoemen. Dit zijn de regels die gelden, maar niet altijd nageleefd worden. Niet iedereen weet ze en niet iedere werknemer heeft er een probleem mee. Maar dat wil dus niet zeggen dat er geen probleem kan ontstaan als je werknemer hier een beroep op doet. Ook hier is communicatie weer de sleutel tot een goede werkgever-werknemer relatie.

Als eerste, bij een nulurencontract en min-maxcontract (wanneer afgesproken is dat de werknemer minder dan 15 uur per week werkt) geldt dat er na 6 maanden een loondoorbetalingsverplichting bestaat in de situatie dat de werknemer niet kan werken door een reden die als risico van de werkgever komt (als er bijvoorbeeld geen of onvoldoende werk is) of wanneer er wel werk is maar je de werknemer niet oproept. En daarbij komt ook dat voor iedere oproep de werknemer recht heeft op minimaal drie uur loon, ook als je maar 1 uurtje werk klaar hebt liggen. Je kan er dus beter voor zorgen dat je werk “batched”, vaste werktijden afspreekt of altijd voldoende reserve werk op de plank hebt liggen.

Heb je een werknemer in dienst met een nul-urencontract of een min-maxcontract? Dan is deze alleen verplicht te werken als hem of haar minimaal 4 dagen van tevoren oproept. Zeg je deze oproep korter dan vier dagen van tevoren af? Dan moet je alsnog uitbetalen (dit valt onder de WAB). Ook hier is het dus weer belangrijk om voor regelmaat te zorgen.

Een werknemer met een nuluren- of min-maxcontract kan een beroep doen op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Hiermee wordt bedoeld dat er gesteld wordt dat de arbeidsduur gelijk is aan het gemiddeld gewerkte aantal uren in de afgelopen drie maanden. Je moet dit dus wel in de gaten houden. Als werkgever zal je dit moeten weerleggen indien je het niet eens bent met het rechtsvermoeden en je werknemer hier een beroep op doet.

Voor oproepkrachten geldt inmiddels ook dat je als werkgever na een jaar een aanbod moet doen voor een vast aantal uren per week. De werknemer heeft dan minimaal recht op de uren uren die hij de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand werkte.

Voordelen werknemer
Nadelen werknemer
VoordelenNadelen
Grotere toewijding vanuit de werknemerMeer verplichtingen en verantwoordelijkheden
Natuurlijke gezagsverhouding en samenwerking in een teamNa bepaalde tijd verplicht tot het aanbieden van een vast contract, vast aantal uren of compensatie voor risico dat bij de werkgever ligt
Kennis van de werknemer kan bijgestuurd wordenGrotere aansprakelijkheid
Bescherming tegen concurrentieMeer administratief werk
Auteursrecht ligt bij de werkgever

De voordelen van een team

Freelancer werknemer of team kiezen

Je kunt er naast een losse freelancer of een vaste werknemer ook voor kiezen om met een (virtual) business team aan de slag te gaan (zoals Work Ninjas). Een team bestaat dan uit meerdere personen die elk hun eigen expertise hebben en dus op meerdere gebieden in jouw onderneming inzetbaar zijn.

Het grote voordeel van een team is dat ze samenwerken aan een gemeenschappelijk doel met gemeenschappelijke middelen. Deze personen zijn al gewend met elkaar samen te werken en tussen verschillende expertises te schakelen. Ze delen resources en vullen elkaar aan. Daarmee heb je dus de flexibiliteit en expertise van freelancers en krijg je ook een geoliede machine die een opdracht voor meerdere expertises in één keer oppakt. 

Als je nog geen werknemers in dienst hebt, kun je met gemak een virtueel business team inhuren. Op dit moment hoef je je niet druk te maken over eventueel werk dat je bij je werknemers wegneemt. Het scheelt je dus best wat kopzorgen.

Door te investeren in een goede en continue werkinstructie, kan je team zelfstandig opereren waardoor jij je kunt focussen op andere aspecten van je onderneming. Je hebt dus een natuurlijke gezagsverhouding waarmee je je team kunt aansturen en invloed kunt uitoefenen op het werkproces. 

De nadelen van een team

Freelancer werknemer of team kiezen

Voor een virtual business team geldt ook dat de personen in dit team ook andere klanten hebben. De binding met jou als klant zal daardoor minder sterk zijn als bij een werknemer en afhankelijk van de hoeveelheid werk die je aan je team overdraagt. De binding is overigens wel sterker dan bij een losse freelancer omdat de mensen in een virtueel business team als gezamenlijk doel hebben om jou als klant te bedienen. 

Daarnaast zullen ook de uurtarieven voor het gehele team vaak hoger liggen dan wanneer je een werknemer inschakelt. 

Voordelen team
Nadelen team
VoordelenNadelen
FlexibiliteitHogere uurprijzen t.o.v. werknemers in loondienst
Alle expertises in één teamCommitment afhankelijk van de hoeveelheid werk
Meer tijd en ruimte voor onderneming door zelfstandig opererend team
Natuurlijke “gezagsverhouding” door onder andere te werken met gedocumenteerde werkprocedures
Samenwerking binnen het team is reeds aanwezig waardoor er zelfstandig geschakeld kan worden tussen de expertises
Geen zorgen over alle verantwoordelijkheden die horen bij werkgeverschap

NB: Informatie in deze blog is uiteraard onderhevig aan veranderingen in de wet- en regelgeving. Bovendien zijn de voor- en nadelen sterk afhankelijk van jouw eigen situatie. Check dus altijd zelf nog even wat de huidige wet- en regelgeving is en laat je goed adviseren.

Work Ninjas helpt jou werk uit handen te nemen, niet alleen zakelijk maar ook privé. Wij helpen ondernemers en ZZP’ers die meer werk hebben dan tijd. Ben je iets nieuws gestart en heb je geen idee waar je meer tijd vandaan haalt of waar je een sterk team vandaan haalt? Heb je al een langer lopende business en wil je je bedrijfsprocessen verbeteren of outsourcen, zodat jij meer tijd krijgt om te doen waar jij goed in bent? Kijk dan eens op https://workninjas.nl en laat ons team jouw team worden.

[fl_builder_insert_layout id=”14056″]

Share this blog on

Facebook
Twitter
LinkedIn